Over de Enk

Stichting de Enk Lemelerveld en tevens Leer- en werkbedrijf is er voor mensen met een beperking die zich richt op het uitvoeren van arbeidsmatige binnen- en buitenactiviteiten, houtbewerking, tuinwerkzaamheden, diverse creatieve activiteiten, fiets- en scootertechniek, onderhoud en reparatie en productiematige werkzaamheden. De Enk is gevestigd aan de Vilstersestraat 5 in het centrum van Lemelerveld met als eerste aanblik de winkel voor woonaccessoires en cadeauartikelen.
Op onze locatie zijn er voldoende faciliteiten beschikbaar voor een ieder om verschillende activiteiten te ondernemen en eventuele ‘verborgen’ talenten te ontdekken, vaardigheden te ontwikkelen en volop mee te participeren in de maatschappij.
De Enk zet zich in om het functioneren van mensen met een beperking te bevorderen, hun kwaliteit van leven te verbeteren en werknemersvaardigheden te verhogen.


Missie en Visie

De Enk is een kleinschalige dagbesteding, gericht op (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en/of psychische/psychiatrische aandoening. Bij De Enk staat voorop dat ieder mens uniek is en dat ieder mens aandacht en respect verdient. Vanuit deze uniciteit worden de deelnemers in hun omgeving ondersteund, begeleid en participeren vooral op een passende manier mee in de samenleving.

Op onze locatie werkt een vast team van gekwalificeerd personeel die de nodige ondersteuning bieden die aansluit bij elk niveau en vraag van iedere deelnemer. Hierdoor scheppen wij voorwaarden voor veiligheid, geborgenheid, overzichtelijkheid, gezelligheid en sfeer.

Door de kleinschaligheid en de diversiteit qua mogelijkheden en werkzaamheden van De Enk kan er ook innovatief en flexibel ingespeeld worden op de individuele situatie van de deelnemer. Er wordt gewerkt vanuit een heldere visie. Iedere deelnemer is welkom en heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding. Wat aansluit bij zijn/haar belangstelling en/of
wensen en behoeften. De Enk gaat ervan uit dat een ieder zijn eigen mogelijkheden, vaardigheden, kwaliteiten en talenten heeft. Het is de bedoeling om die te (leren) ontdekken of er weer gebruik van te maken. Deze zorg van De Enk wordt geboden vanuit de vraag van de deelnemer en de mogelijkheden bij/van De Enk als erkend leer- en werkbedrijf.
Mochten er ook mogelijkheden zijn die ontwikkelt kunnen worden dan zullen wij toewerken naar een stage of leerwerk-traject. Dit i.s.m. met andere organisaties of bedrijven om uiteindelijk te kunnen uitstromen naar een wel of geen betaalde baan in het arbeidsproces. Voor een optimale ontwikkeling is een omgeving nodig waar de deelnemers zich veilig, geborgen en uitgedaagd voelen. Het bieden van een zinvolle dagbesteding is daarbij een belangrijke pijler. Samen er aan werken om hoogwaardige producten te maken, maakt ook dat eigenwaarde en verantwoordelijkheidsgevoel naar boven komen. Hierdoor kunnen onze deelnemers groeien in zelfstandigheid, zich ontplooien in de samenleving, daar energie van krijgen en plezier beleven.

Van De Enk wordt verwacht dat het personeel voor deze deelnemers de volgende kernwaarden onderschrijven:

  • kleinschaligheid
  • zelfontplooiing
  • plezier aan het werk beleven
  • mogelijkheid tot integreren
  • positiviteit, mislukkingen bestaan niet, het zijn leerprocessen
  • klantgericht

Inspraak van deelnemers en hun wettelijke vertegenwoordigers, de kwaliteit van de kleinschalige dagbesteding, enthousiasme en professionele inzet van het personeel is wat De Enk te bieden heeft.

De missie van De Enk zijn de doelstellingen van bovenstaande visie.

Te realiseren met als uitgangspunten:

  • Bevorderen en behoud van vaardigheden en zelfredzaamheid
  • Het behalen van maximale deelnemerstevredenheid
  • Hoge mate van continuïteit en flexibiliteit
  • Efficiënte bedrijfsvoering

Deze uitgangspunten moeten zorgdragen voor een gezonde basis voor kwalitatieve ondersteuning

Door de kleinschaligheid kan een deelnemer rekenen op ruime ondersteuning en aansturing op maat door ervaren begeleiders die op de werkvloer aanwezig zijn.
Marianne van Dam (manager), Jet Lanning (jobcoach/coördinator), Frank Spoolder (groepsbegeleider) en Mathijs Tibben (groepsbegeleider).


Wij zijn aangesloten bij Vereniging Zorgboeren Overijssel, Vechtdalzorgboeren, Kleinschalige Zorg Salland.

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen behaald op 13-07-2020