Over de Enk

Wie zijn wij?

Stichting de Enk Lemelerveld is een kleinschalige dagbesteding gericht op volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke-, psychische-, psychiatrische- en/of lichamelijke beperking.

 

Bij de Enk staat voorop dat elke deelnemer uniek is en dat een ieder aandacht en respect verdient. Samen creëeren we de mogelijkheid om te ontdekken waar hun passie ligt en wat hun vaardigheden en talenten zijn. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Mensen die geen aansluiting vinden op de reguliere arbeidsmarkt, maar wel graag op een passende manier willen participeren in de maatschappij, kunnen bij ons terecht.

Bij de Enk kan een deelnemer rekenen op ruime ondersteuning en aansturing op maat door ervaren begeleiders die op de werkvloer aanwezig zijn.

 

Het team van De Enk bestaat uit: Marianne van Dam (manager), Jet Lanning (jobcoach/coördinator), Frank Spoolder (groepsbegeleider), Shaquill Reimert (groepsbegeleider BBL), Jacques Veldhuis (chauffeur) en Geke Jagersma (administratief medewerker/groepsbegeleider).

Met ons team scheppen wij voorwaarden voor veiligheid, geborgenheid, overzichtelijkheid, gezelligheid en sfeer. Deze voorwaarden zijn belangrijke pijlers waarmee wij dagelijks streven naar een zinvolle dagbesteding.

 

 

Missie en Visie

Bij De Enk wordt gewerkt vanuit een heldere visie. Iedere deelnemer is welkom en heeft recht op aandacht en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid, toekomstperspectief en een zinvolle dagbesteding. Wat aansluit bij zijn/haar belangstelling en/of wensen en behoeften.

 

Samen werken aan hoogwaardige producten zorgt er voor dat eigenwaarde en verantwoordelijkheidsgevoel naar boven komen. Hierdoor kunnen onze deelnemers groeien in zelfstandigheid, zich ontplooien in de samenleving, daar energie van krijgen en plezier aan beleven.

 

Wanneer er voor een deelnemer ontwikkelingsmogelijkheden zijn zullen wij toewerken naar een stage of leerwerk-traject. Dit doen wij in samenwerking met andere organisaties of bedrijven om zo uiteindelijk door te kunnen stromen naar een al dan niet betaald arbeidsproces.

 

Klachtenreglement

Klik hier voor klachtenreglement.

Privacy protocol

Klik hier voor het privacy protocol

 

Wij zijn aangesloten bij Vereniging Zorgboeren Overijssel, Vechtdal Zorgboeren, Kleinschalige Zorg Salland, Federatie Landbouw en Zorg en Coöperatie Boer & Zorg.

Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen behaald op 20 juni 2023, geldig tot 21 juli 2026 (zie www.kwaliteitlaatjezien.nl).