Voor wie?

De Enk biedt individuele- en groepsbegeleiding aan volwassenen (vanaf 18 jaar) met Niet Aangeboren Hersenletsel, psychiatrische problematiek,  persoonlijkheidsproblematiek, verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en autisme (ASS). 

Wij werken met een diverse groep aan deelnemers en we vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom voelt. Mensen die geen aansluiting kunnen vinden op de reguliere arbeidsmarkt, maar wel graag willen participeren in de maatschappij kunnen bij ons terecht.

Daarnaast bieden wij ook ondersteuning en begeleiding bij re-integratietrajecten, waaronder sociale activering en 2e spoor.

 

 

Heb je belangstelling voor onze dagbesteding? 

Dan is hieronder informatie over hoe de intake gaat verlopen.

Wij maken een afspraak om te komen kijken in ons bedrijf. Jij en eventuele betrokkenen krijgen een rondleiding.
In een gesprek bespreken wij de hulpvraag. Samen wordt gekeken wat je bij ons aan activiteiten kan gaan doen.
Er wordt besproken op welke dagen je gaat komen. Er wordt gevraagd of er allergieën zijn en of medicatie moet worden verstrekt.
Er wordt besproken of er een indicatie is geregeld. Zo nodig wordt dit na het gesprek geregeld met betrokkenen en de juiste instanties.
Het vervoer wordt besproken en zo nodig ook mee genomen bij de indicatieaanvraag.

 

 

Verder komen de onderstaande punten aan bod:
– een omschrijving van het profiel van de dagbesteding.
– een beschrijving van de processen vanaf de kennismaking.
– zo nodig een omschrijving over het verloop van de afstemming met andere (zorg)aanbieders ten behoeve van samenwerking rond de begeleiding en individuele doelstellingen.
– grenzen aan de zorg en begeleiding en – eventueel in samenspraak met de aanmelder/verwijzer – verwijzingsmogelijkheden naar andere dagbesteding, zorgboerderijen of alternatieve (zorg)aanbieders.
– procedure agressie ,ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen.
– klachtenregeling
– privacy (-reglement), waaronder:
– het doel van de persoonsregistratie door de dagbesteding.
– vastlegging en verstrekking van gegevens aan derden.
– privacy van gegevens.
– het recht van een deelnemer op inzage, verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens en de mogelijkheid tot ondersteuning daarbij.
– overige informatie in het belang van de deelnemer (proeftijd, verzekeringen, wederzijdse rechten en plichten, contactpersonen, veiligheid, etc.).

 

Wij geven een mapje met informatie van onze dagbesteding. In dat mapje zit ook een klachtenreglement en enkele formulieren die ingevuld moeten worden omtrent privacy, reanimatie, agressie en ongewenste intimiteiten, werkplaatsvoorschriften, machinegebruik, RI&E op deelnemersniveau,  RI&E deelnemer op de Enk en huisregels. Enkele formulieren moeten ingevuld en ondertekent worden en zullen daarna in een persoonlijke dossier geplaatst worden.

 

 

Klik hier voor het intakeformulier.